Almanacka 1700

Här följer en sammanställning av de almanackor som är kända från år 1700. Alternativa stavningar som förekommer på titelbladet är Almanach eller Allmanach.

  (501) 1700 – Bilberg, Johan (J.B.)


Tryckt i Stockholm av Wankifs Enka. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Avhandling om astrologins fåfänglighet.

 

  (502) 1700 – Celsius, Nicolaus


Tryckt i Götheborg av Z. Hagemann. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Två upplagor. Samma innehåll som 1694 (396).

 

  (503) 1700 – Krook, Samuel


Tryckt i Stockholm av Wankifs Enka. Fullständigt exemplar har 24 blad. Stockholms bredd och längd. Berättelse om Calendarii Juliani och Gregoriani ursprung, egenskap, ofullkomlighet och förbättring..

 

  (504) 1700 – Riddermarck, Andreas


Tryckt i Stockholm av Eberdts tryckeri. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Tre upplagor. Berättelse om Dr. Luthers födelse, vandel och död. – Underrättelse om skottdagens uteslutande.

 

  (505) 1700 – Riddermarck, Andreas


Tryckt i Götheborg av Z. Hagemann. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Andliga sånger.

 

  (506) 1700 – Riddermarck, Andreas


Tryckt i Jönköping av P. Hultman. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Två upplagor, med eller utan skottdag. – Om orsaken varför avskurna qvistar lövas, blomstra, då de sättas i vatten.

 

  (507) 1700 – Riddermarck, Andreas


Tryckt i Lund av A. Haberegger. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad. Två upplagor, i den ena Tideräkning, i den andra Relation om slaget som hölls år 1676 vid staden Lund i Skåne.

 

  (508) 1700 – Spole, Anders


Tryckt i Upsala av H. Keyser. Fullständigt exemplar har 24 blad. Fortsättning av Sveriges historia fram till mötet i Kalmar 1441.

 

  (509) 1700 – Voigt, J. Henrich


Tryckt i Upsala av H. Keyser. Fullständigt exemplar har 24 blad.

 

  (510) 1700 – Tammelin, Lars


Tryckt i Åbo av Wall. Fullständigt exemplar har 20 alt. 24 blad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *