Almanackor 1540-2013

På de underliggande sidorna presenteras en enkel översikt över den enkla, häftade och skurna almanackan 1540-2013. Tanken är att det lätt ska gå att identifiera en almanacka i serien om man bara vet årtalet samt vem som är författaren/utgivaren, till vilken horisont de astronomiska uppgifterna är beräknade för eller vem som tryckt almanackan. För att kunna utläsa denna informationen krävs dock att almanackans titelsida i huvudsak är intakt eftersom samtliga uppgifter inhämtas där.

När man väl har letat upp en almanacka med hjälp av ovanstående information så får man ett ID som man kan hänvisa till vid frågor samt uppgifter om hur många sidor ett komplett exemplar bör* ha (uppgifterna har i huvudsak inhämtats från de nationella biblioteks-databaserna LIBRIS och FENNICA, övriga baserar sig på äldre trovärdiga källor).

* Med reservation för felaktigheter i det äldre materialet (före 1749).