Almanacksförlagets almanackor

Almanacksförlaget tog över utgivningen av den enkla och häftade almanackan då Kungliga Vetenskapsakademiens privilegium upphörde i och med almanackan för 1972 (224:e i raden). Under olika ägarkonstellationer och bolagsnamn (Esselte, Ajasto) så har man sedan dess utgivit almanackor för varje år. I och med övertagandet ändrade man även namnet till att officiellt bli ”Vanliga Almanackan”.

Almanackorna utgavs fram till 1993 till Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå horisonter men slogs inför året 1994 samman till en publikation. Idag ges almanackan ut i det klassiska utförandet med lingonkransen på omslaget samt inbunden med royalistiskt inslag (kungaalmanackan).