Birger Vassenius almanackor

Biografi : Birger Jonas Vassenius föddes i Vassända församling intill Vänersborg den 26 Sept. 1687, blev student i Upsala 1712 och filos, magister 1722 (då han också blev ledamot av Vetenskaps-societeten i Upsala), vice lektor i matematik i Göteborg 1726 och ordinarie lektor år 1735.

Vassenius ägnade sig redan i ungdomen av astronomi och byggde egna instrument för ändamålet.1733 blev han den första astronomen att beskriva fenomenet som idag är känt som ”protuberanser” vid den totala solförmörkelse som inträffade då (protuberanser är de röda ”eldflammor” som är synliga vid månskivans kant vid en total solförmörkelse). För sin beskrivning utav fenomenet blev han internationellt känd, även om han inte var den förste att observera fenomenet.

Vassenius sysselsatte sig utöver med astronomin även med geofysiska frågor, särskildt med Vänerns stigande och fallande samt därmed också frågan om vattenminskningen.

1751 slutade han sin tjänst som lektor och arbetade istället privat vid sin gård Mankärr vid Öxnered, där han under några år hade ett eget observatorium. Han dog den 11 Jan 1771. Utom några mindre avhandlingar är han mest känd för sina almanackor utgivna till Vänersborg (1724-27) och Skara (1728-48) horisonter.