Daniel Menlös almanackor

Biografi : Daniel Menlös (f. 27 Nov 1699 i Arboga, d. 13 Juni 1743 i Lund) arbetade först som biträde till sin far som var vapensmed innan han år 1720 blev student i Uppsala. Efter det att han 1723 begett sig till Finland och Ryssland för studier i mekanik kom han hem till Sverige där han mellan 1728-30 blev amatörfysikern och handelsmannen Mårten Triewalds medhjälpare vid föreläsningar på Riddarhuset i Stockholm.

1731 antogs han som stipendiat i Bergskollegiet och 1732 utnämndes han så till professor i matematik vid Lunds universitet, på villkoret att universitetet fick överta Triewalds instrumentsamling. Vid universitetet gjorde han sig bekant mindre som lärare och vetenskapsman än genom de strider som han nästan oavbrutet förde med sina kollegor och som slutligen ledde till hans avsked från universitetet, en åtgärd som genom hans död blev överflödig. Under våren 1743 var han även universitetets rektor. Han dog den 13 Juni 1743. Menlös var en mycket flitig almanacksutgivare; för åren 1734-45 utgavs almanackor beräknade till både Stockholm, Västerås, Göteborg, Jönköping, Lund och Karlskronas horisonter.