Gamla almanackor sökes

Framförallt är jag intresserad av almanackor ifrån 16-1700-talet samt fram till ca år 1830. Gärna en större samling. När det gäller yngre exemplar så är det främst förekomsten av vissa specifika omslag och pärmtyper som avgör mitt intresse.

Skicka helst bilder där man ser framsidan på almanackorna. En översiktsbild räcker gott, då kan jag ställa följdfrågor om det är något särskilt exemplar jag vill veta mer om. Kontaktar mig gör du lättast genom att skicka ett mail till almanackor@gmail.com