Lars Liedbecks almanackor

Biografi : Lars Liedbeck (1707-1762) var son till Rådmannen i Jönköping Nils Liedbeck och Fru Maria Billing. Han fick till en början hemundervisning, men blev senare intagen till Jönköpings skola, och år 1722 började han studera vid Wisingsö Gymnasium. 1727 började han så studera i Lund, där han också fick upp ögonen för matematiken. För att ytterligare förkovra sig inom ämnet började han studera vid Uppsala Universitet där han också studerade anatomi och botanik. År 1736 begav han sig till Carlscrona, där han avancerade inom sjöfarten, först som kanslist, sen med tjänst inom Sjö-expeditionen, sedan som understyrman, överstyrman och som fänrik vid Kungliga Örlogs-Flottan.

1738 utsågs han till besättningsmedlem på skeppet Sverige som var planerat att avgå till Constantinopel. Skeppet förolyckades dock utanför Spanien och 1740 återvände han, utblottad, till Carlscrona där han fick tjänst som löjtnant i Kungliga Amiralitetet och där han också arbetade som under-lärare vid Skeppsgosse Skolan. Efter avläggandet av sin disputation ”de Arel,itectnra navali et speciatim de slructura navis militaris, qua in aquam immcrgitur” blev han 1744 utnämnd till professor i matematik vid Lunds universitet, där han även från 1760 och fram till sin död 1762 var rektor. Liedbeck gav ut almanackor för åren 1746-48.