Personregister A-Ö

På denna sidan presenteras ett register över författare till de artiklar som publicerats i den enkla, häftade och skurna almanackan 1540-2013. Därutöver finnes i listan även angivet personer som är namngivna i t.ex en artikels rubrik eller på övrig plats i almanackan (dock ej dedikationer, se separat lista). Besök gärna också artikel- och sakregistret.

ID-numret som anges är respektive almanackas nummer i katalogen. Klicka för att läsa den fullständiga artikeln.

A.
Abelin, H.J.
Adlersparre, Axel, ryttmästare
Ahnlund, Nils
Almroth, N. W.
Alström, R.
Althin, Torsten #3296
Aminoff, F.
Andersson, N. J. #2334
Anrick, Carl-Julius
Arrhenius, J. (3)
Aspelin, Carl Fredrik #1131

B.
Backlund, Ivar generalmajor
Bauer, Fritz
Benzelius, Eric, doktor
Berg, F. T. #2254
Bergstrand, C. E.
Berzelius, J. J. #2110
Björk, T.
Björnerstrand, Rolf, doc.
Borgh, herr Pehr
Brauner, baron, kammarråd
Broman, kyrkoherde
Brundell, P., bankdirektör
Buraeo, Johan
Bäck, Abraham

C.
Carl XI:s släktregister
Carl XII:s krigståg åren 1700-1701 (2)
Cederschiöld, P. G. #2139 #2179
Christian II (4)
Collin, Gabriel, instrumentmakare
Cronstrand, G. E. #2189

D.
Darelli, Isaac

E.
Edlund, E. #2299
Engström, Kjell #3300
Eskil, biskop
Esping, Lars Erik

F.
Falk, John #3208
Fischer, E.
Fischerström, ekon. intend.
Fock, A. H. E. #2274
Forsell, Gösta
Fries, B. F. #2159

G.
Gahn, J. G., assessor #2041 #2046 #2051
Gillner, Erik
Gistrén, J. H. #2102
Göransson, H. överdirektör
Götherström, R.

H.
Hagströmer, And. Joh #2090
Handelsförening, Sveriges Allmänna #2434
Hansson, Hans
Hansson, Nils prof.
Hellgren, Anna Lisa
Herz, Ulrich
Hofsten, Nils von
Holmström, Agne
Holmström, Arne
Huss, M. #2239

J.
Jundell

K.
Knutson, Karl
Kloth, kyrkoherde
Koch, G. H. von
Konung Carl IX
Konung Erik XIV
Konung Sigismund
Konungen av Armenien
Kung Gustaf I
Kung Johan III
Köhler, Christ. A. #2056

L.
Lindblad, Bertil, professor #3236
Lindfors, A. O. #3046
Lindhagen, D. G. #2334
Linné, Carl von
Lovén, S.
Lundstedt, Helge
Luther, berättelse om
Löfgren, Ernst #3176
Lönnberg, Einar

M.
Malmsten, P. H. #2314
Melanderhjelm, Daniel
Moberg, C.-A.
Montgomery, Arthur, prof.
Mosander, C. G. #2279
Myhrman, Gustaf

N.
Nicander, Henric
Nilsson, N.

O.
Odelberg, Wilhelm
Odhelius, J. L.
Olin, Gunnar, prof.

P.
Pasch, G. E.
Pehrsson, Olof i Oxlöt
Persson, Konrad, generaldirektör
Petersson, Ingemar
Petri, Gustaf, major
Pettersdotter, Stina
Pettersson, Alf
Polhem, Christopher

R.
Ramberg, Johannes, dr.
Romdahl, Axel L.
Rosén, archiater
Rosén, von Rosenstein
Rosenberger, herr
Rosen, Bo

S.
Sahlgren, Nicolaus, herr
Sandqvist, Aage #3356-3359 #3380-3383
Santesson, C. G. #2259
Savary, herr löjtnant
Schoerbing, Carl M.
Schultzenheim, D. von
Seitz, Heribert
Sondén, C. U. #2249
Stridsberg, lektor
Sundström, Ingrid
Sundevall, C. J.
Svensson, Bo #3356
Swartz, Olof prof. #2074 #2078

T.
Toll, Hugo
Trafvenfelt, E. C. #2106
Troell, Lars
Tunen, akad. ämnesven
Tynell, K.
Törnsten, O.

U.
Ullgren, C. #2304

W.
Wahlberg, P. F. #2144 #2254
Wahlund, Sten
Wallerii, J. G. prof.
Wargentin, P. W.
Welander, E. prof.
Widerberg, B.
Wiklund, E. O.
Wäström, Elof #2026

Å.
Åkerman, J. #2324, 2329, 2344, 2359
Åstrand, Gustav #3120
Åstrand, Halvdan