Samuel Krooks almanackor

Biografi : Samuel Krook (f. 1661, d. 18 Feb. 1716 i Stockholm) blev filosofie magister i Uppsala 1688 och utnämndes år 1701 till professor i matematik vid universitetet i Pernau. Av en eller annan anledning tillträdde han dock aldrig sin befattning utan stannade kvar i Stockholm. Där var han var aktiv i de vetenskapliga konferenser som diskuterade frågan om den nya tideräkningens införande och han var en flitig utgivare av almanackor från 1691 och fram till sin död 1716.