Alkohol

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af bränwin. I 1850 års almanach hade läsaren tillfälle att lära känna de kroppsliga sjukdomar, hwilka föranledas genom ett omåttligt bruk af bränwin. Redan dessa kroppsliga åkommor äro af den betänkliga beskaffenhet, att de göra menniskan mer eller mindre oduglig för sin bestämmelse, småningom undergräfwa …

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin Läs mer »

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännwinsbruk. De sjukdomar och krämpor, som uppkomma hos sådana personer, hwilka ihållande och omåttligt begagna bränwin, och hwilka sjukdomar mer eller mindre uteslutande bero af bränwinets missbruk, äro mångfaldiga till antal. Bland dem angifwas här endast i korthet de wigtigaste och hufwudsakligaste, …

Kort framställning om de hufwudsakligaste kroppsliga sjukdomar, hwilka härleda sig från ett omåttligt brännvinsbruk Läs mer »

Om Humleplantering

Om Humleplantering. I en tid, då kraftiga försök göras att motwerka den öfwerhandtagande dryckenskapen, wäcka säkert de medel, som befordra dessa wälgörande bemödanden, ett allmännare intresse. Bland sådana räknas med skäl anskaffandet af en mindre spirituös, och mera födande, dryck i det skadliga brännwinets ställe, och för detta ändamål synes öl- och drick- tillwerkningen förtjena …

Om Humleplantering Läs mer »

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar

Om Bränwinets werkan till framalstrande af sjukdomar. I.Bränwinets werkan på helsan, då det begagnas, som man säger, måttligt. Med måttligt bränwinsbruk förstås wanligtwis då man dagligen begagnar 1, 2 á 3 supar: en till twå bland de så kallade bättre samhällsklasserna; tre, ja fyra, bland de lägre. Detta bruk, säger man, skadar ej, twertom det …

Om Brännvinets verkan till framalstrande av sjukdomar Läs mer »