Almanach 1839, 42-43 – Läsning för folket

Läsning för folket. På de ställen, der dessa Almanachor säljas, finnes äfwen att köpa en Tidskrift, kallad: Läsning för Folket, hvars ändamål är att bereda en nyttig och nöjsam läsning, i synnerhet för de arbetande Samhällsklasserna. Denna Tidskrift innehåller: Uppsatser i andeliga ämnen, hvilka börja och sluta hvarje häfte: Skildringar ur fäderneslandets historia, ifrån dess …

Almanach 1839, 42-43 – Läsning för folket Läs mer »