Om skillnaden mellan Sann Soltid och Medeltid

Om skilnaden mellan Sann Soltid och Medeltid, samt om orsaken till den i Almanachan införda förändring i afseende på uppgiften af tiden för Solens Upp- och Nedgång. I sistlidet års almanach infördes en förändring i afseende på uppgiften af tiden för solens upp- och nedgång, hwarföre äfwen en förklaring om orsaken dertill, wid samma tillfälle, …

Om skillnaden mellan Sann Soltid och Medeltid Läs mer »