Kriminalitet

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af bränwin. I 1850 års almanach hade läsaren tillfälle att lära känna de kroppsliga sjukdomar, hwilka föranledas genom ett omåttligt bruk af bränwin. Redan dessa kroppsliga åkommor äro af den betänkliga beskaffenhet, att de göra menniskan mer eller mindre oduglig för sin bestämmelse, småningom undergräfwa …

Om de sinnessjukdomar hwilka kunna uppkomma genom ett omåttligt bruk af brännvin Läs mer »

Almanach 1842-43,1851 – Om vården av lemningar från forntiden

Om wården af lemningar från forntiden. På många ställen i fäderneslandet finnas Ättehögar, Grafkummel och stensättningar ute på marken, äfwensom Runstenar och andra resta hällar och minneswårdar, ruiner af kyrkor, slott och andra gamla byggnader. Dessa forntidslemningar äro, genom Kongl. Förordningen den 17 April 1828, fridlysta från all slags åwerkan. Om någon jordägare för odling, …

Almanach 1842-43,1851 – Om vården av lemningar från forntiden Läs mer »