Underrättelser om det nya Mått- Wikt- och Mynt-systemet

Underrättelser om det nya Mått= Wikt= och Mynt=systemet.1856 Underrättelser om mynt vikt mått1856 Gamla längdmåttet1856 Gamla och nya ytmåttet1856 Rymdmåttet1856 Rymdmåttet sid 21856 Rymdmåttet (sid 3)1856 Wikten1856 Vikten (sid 2)1856 Gamla vikten1856 Gamla vikten (sid 2)1856 Gamla och nya myntet1856 Exempel

Ovanstående tabeller publicerades i almanackan för 1856 & 1857 till Stockholms, Götheborgs & Lunds Horisont (en kortare version publicerades även i almanackan för 1864 & 1865).