Välkommen till Almanackor.net

…Webbplatsen som helt är tillägnad den enkla, häftade och skurna almanackan, detta lilla tryck som under mer än 400 år har utkommit i minst en upplaga för varje år, och som spelat en viktig roll i samhället, mycket tack vare att den varit överkomlig för de allra flesta och därför haft en stor spridning. I almanackan har man utöver kalendariska uppgifter, helgdagar och namnsdagar även kunnat läsa om de viktiga marknadsdagarna, priset för att skicka brev till olika orter, de senaste vetenskapliga framstegen och fram till så sent som 1869 även förutsägelser om väder och vind.

Den enkla och häftade almanackan i enklare utföranden samt inbundna i påkostade band. Foto: Daniel Persson
Den enkla och häftade almanackan i enklare utföranden samt inbundna i påkostade band. Foto: Daniel Persson

Almanackan har ibland också nyttjats som journal eller dagbok där viktiga händelser och observationer nedtecknats och just sådana ”vardagsskildringar” var det som fick mig att inledningsvis intressera mig för almanackor. I mina första exemplar kunde jag t. ex. följa när den ursprungliga ägaren ropat in något nytt på auktion och vad det kostade, när djuren släppts på bete, när den första svalan siktats eller när någon ny medlem i familjen tillkommit eller fallit bort.

Som samlare har jag länge känt behovet av en enkel översikt över vilka almanackor som finns, äldre tryckta referensverk innehåller ju bara vad som var känt fram till tryckningen, biblioteksdatabasen LIBRIS i sin tur ger ingen bra översiktsbild och en del almanackor är riktigt svåra att hitta där. Det främsta syftet med Almanackor.Net är därför att tillhandahålla en uppdaterad lista över de exemplar som omfattas av begreppet den enkla, häftade och skurna almanackan.

/ Daniel Persson, almanackor@gmail.com