Almanackor 1700-1748

Almanackor 16-1700-talet

A. Exempel från 1600-talet. B. Exempel från 1700-1748. C. Exempel från 1749-1799. Almanackor från 1700-talets första hälft utgör en direkt fortsättning av 1600-talets. Populärast i början av 1700-talet var troligen de författade av Samuel Krook och Pehr Elvius (d.ä) medan almanackor författade av astronomen Birger Vassenius tillhörde de mer populära under 1730 och 1740-talet.

ÅrUtgivareHorisontBoktryckareKollation
1700Bilberg (J.B.), Johan Wankifs Enka16+4 [40 s.]
1700Celsius, Nils Hagemann, Z.16+4 [40 s.]
1700Krook, SamuelStockholmWankifs Enka16+8 [48 s.]
1700Riddermarck, Andreas Eberdts tryckeri16+8 [48 s.]
1700Riddermarck, Andreas Hagemann, Z.16+4 [40 s.]
1700Riddermarck, Andreas Hultman, P.16+4 [40 s.]
1700Riddermarck, Andreas Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1700Spohle, Anders Keyser, H.16+8 [48 s.]
1700Voigt, Johann Heinrich Keyser, H.16+8 [48 s.]
1700Tammelin, Lars61° 13´Wall, J.16+4 [40 s.]
1701Bilberg, Gustaf Otto Goldenau, N.16+8 [48 s.]
1701Celsius, Nils Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1701Elvius, Pehr Keyser, H.16+4 [40 s.]
1701Krook, SamuelStockholmWankifs Enka16+8 [48 s.]
1701Riddermarck, Andreas55° 40´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1701Riddermarck, Andreas55° 40´Hagemann, Z.16+4 [40 s.]
1701Riddermarck, Andreas55° 40´Hultman, P.16+4 [40 s.]
1701Riddermarck, Andreas55° 42´Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1701Tammelin, Lars61° 13´Wall, J.16+4 [40 s.]
1701 StockholmBurchardi16+8 [48 s.]
1702Bilberg, Gustaf OttoStrengnäsGoldenau, N.16+8 [48 s.]
1702Celsius, Nils Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1702Elvius, Pehr Keyser, H.16+4 [40 s.]
1702Krook, SamuelStockholmWankifs Enka16+8 [48 s.]
1702Riddermarck, Andreas55° 42´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1702Riddermarck, Andreas55° 42´Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1702Riddermarck, Andreas55° 40´Hultman, P.16+4 [40 s.]
1702Riddermarck, Andreas55° 42´Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1703Bilberg, Gustaf Otto Goldenau, N.16+8 [48 s.]
1703Celsius, Nils Hagemann, Z. 
1703Elvius, Pehr Keyser, H.16+4 [40 s.]
1703Krook, SamuelStockholmWankifs Enka16+8 [48 s.]
1703Riddermarck, Andreas55° 42´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1703Riddermarck, Andreas55° 42´Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1703Riddermarck, Andreas55° 42´Hultman, P.16+8 [48 s.]
1703Riddermarck, Andreas55° 42´Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1704Bilberg, Gustaf Otto Goldenau, N.16+8 [48 s.]
1704Celsius, Nils Hagemann, Z.16+4 [40 s.]
1704Elvius, Pehr Keyser, H.16+4 [40 s.]
1704Krook, SamuelStockholmKeyser, H.16+8 [48 s.]
1704Riddermarck, Andreas55° 42´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1704Riddermarck, Andreas55° 42´Hagemann, Z.16+4 [40 s.]
1704Riddermarck, Andreas55° 42´Hultman, P.16+8 [48 s.]
1705Bilberg, Gustaf Otto Goldenau, N.16+8 [48 s.]
1705Bilberg, Gustaf Otto Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1705Celsius, Nils Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1705Elvius, Pehr Keyser, H.16+4 [40 s.]
1705Krook, SamuelStockholmKeyser, H.16+8 [48 s.]
1705Riddermarck, Andreas55° 42´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1705Riddermarck, Andreas55° 42´Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1705Riddermarck, Andreas55° 42´Hultman, P.16+8 [48 s.]
1705Tammelin, LarsÅboWall, J.16+8 [48 s.]
1706Bilberg, Gustaf Otto Goldenau, N.16+8 [48 s.]
1706Celsius, Nils Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1706Elvius, Pehr Werner, J. H.16+4 [40 s.]
1706Elvius, Pehr Haberegger, A.16+4 [40 s.]
1706Krook, SamuelStockholmKeyser, H.16+8 [48 s.]
1706Riddermarck, H. A.55° 42´Laurelius, M.16+8 [48 s.]
1706Riddermarck, H. A.55° 42´Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1706Riddermarck, H. A.55° 42´Hultman, P.16+4 [40 s.]
1706Tammelin, LarsÅboWall, J.16+4 [40 s.]
1707Bilberg, Gustaf Otto Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1707Bilberg, Gustaf OttoSkånskaHaberegger, A.16+8 [48 s.]
1707Celsius, Nils Hagemann, Z.16+8 [48 s.]
1707Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1707Elvius, Pehr Hultman, P.16+8 [48 s.]
1707Krook, SamuelStockholmWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1708Bilberg, Gustaf Otto Rönberg, J.16+8 [48 s.]
1708Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1708Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1708Krook, SamuelStockholmWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1708Krook, SamuelLundHaberegger, A. 
1708Tammelin, LarsÅboWall, J.16+4 [40 s.]
1709Bilberg, Gustaf Otto Widman, B.16+8 [48 s.]
1709Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1709Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1709Krook, SamuelStockholmWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1709Tammelin, LarsÅboWall, J.16+4 [40 s.]
1710Bilberg, Gustaf Otto Widman, B.16+8 [48 s.]
1710Bilberg, Gustaf Otto Widman, B.16+16 [64 s.]
1710Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1710Krook, SamuelStockholmWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1710Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1710Tammelin, LarsÅboWall, J.16+4 [40 s.]
1711Bilberg, Gustaf Otto Widman, B.16+8 [48 s.]
1711Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1711Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1711Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1711Krook, SamuelStockholmWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1712Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1712Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1712Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1712Krook, SamuelStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1712Tammelin, LarsÅboBjörkman, A.16+4 [40 s.]
1712Vallerius, Johannes55° 42´Haberegger, A.16+8 [48 s.]
1713Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1713Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1713Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1713Krook, SamuelStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1713Tammelin, LarsÅboBjörkman, A.16+4 [40 s.]
1713Vallerius, Johannes Walls Enka16+4 [40 s.]
1713Vallerius, Johannes Haberegger, A.16+8 [48 s.]
1714Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1714Celsius, NilsGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1714Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1714Krook, SamuelStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1714Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1714Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1714Vallerius, JohannesStockholmMatthiae, J. G.16+8 [48 s.]
1714Vallerius, JohannesStockholmHolm, A.16+8 [48 s.]
1715Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1715Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1715Krook, SamuelStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1715Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1715Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1715Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+8 [48 s.]
1715Vallerius, JohannesStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1716Celsius, NilsStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1716Elvius, Pehr Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1716Krook, SamuelStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1716Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1716Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1716Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1716Vallerius, JohannesStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1717Celsius, NilsStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1717Elvius, Pehr Werner, J. H.16+4 [40 s.]
1717Quensel, ConradStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1717Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1717Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+4 [40 s.]
1717Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1717Tammelin, Lars60°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1717Vallerius, JohannesStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1718Celsius, NilsStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1718Elvius, Pehr Werner, J. H.16+4 [40 s.]
1718Quensel, ConradStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1718Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1718Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+4 [40 s.]
1718Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1718Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1718Vallerius, JohannesStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1719Celsius, NilsStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1719Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1719Quensel, ConradStockholmLaurelius, M.16+8 [48 s.]
1719Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+4 [40 s.]
1719Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1719Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1719Vallerius, JohannesStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1720Burman, Eric Horrn, J. L.16+8 [48 s.]
1720Celsius, Nils Kongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1720Quensel, ConradStockholmLaurelius Enka16+8 [48 s.]
1720Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+4 [40 s.]
1720Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+4 [40 s.]
1720Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1720Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1721Burman, Eric Horrn, J. L.16+8 [48 s.]
1721Celsius, Nils Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1721Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1721Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1721Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1721Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [48 s.]
1721Quensel, ConradStockholmLaurelius Enka16+8 [48 s.]
1721Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1722Burman, Eric Horrn, J. L.16+8 [48 s.]
1722Burman, Eric Broocman, C. F. 
1722Celsius, NilsUpsalaWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1722Morsing, LarsSkåneHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1722Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1722Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1722Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1722Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1723Burman, Eric Horrn, J. L.16+8 [48 s.]
1723Burman, EricSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1723Celsius, NilsUpsalaWerner, J. H.16+8 [48 s.]
1723Morsing, LarsSkåneHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1723Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1723Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1723Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1723Quensel, Conrad Haberegger, A. 
1723Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1724Burman, Eric Kongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1724Celsius, Nils Werner, J. H.16+8 [48 s.]
1724Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1724Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1724Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1724Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1724Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1724Vassenius, BirgerWenersborgMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1725Burman, Eric Kongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1725Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1725Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1725Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1725Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+4 [40 s.]
1725Tammelin, Lars61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1725Vassenius, BirgerWenersborgMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1726Burman, Eric Kongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1726Hasselbom, NicolausÅboFlodström, E.16+8 [48 s.]
1726Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1726Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1726Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1726Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+8 [48 s.]
1726Vassenius, BirgerWenersborgMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1727Burman, Eric Kongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1727Hasselbom, Nicolaus61°Merckell, H. C.16+8 [48 s.]
1727Hasselbom, NicolausÅboFlodström, E.16+8 [48 s.]
1727Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1727Quensel, ConradGöteborgHagemann, Z.16+8 [48 s.]
1727Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1727Quensel, ConradSkånskaHaberegger, A.16+8 [48 s.]
1727Vassenius, BirgerWenersborgMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1728Burman, EricStockholmBroocman, C. F.16+8 [48 s.]
1728Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1728Quensel, ConradStockholmBjörkman, A.16+8 [48 s.]
1728Quensel, ConradGöteborgHagemanns Enka16+8 [48 s.]
1728Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1728Quensel, ConradSkånskaAcad. boktryck.16+8 [48 s.]
1728Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1729Burman, EricStockholmBroocman, C. F.16+8 [48 s.]
1729Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1729Celsius, Anders Flodström, E.16+8 [48 s.]
1729Quensel, ConradStockholmBjörkmans Enka16+8 [48 s.]
1729Quensel, ConradGöteborgHagemanns Enka16+8 [48 s.]
1729Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1729Quensel, ConradSkånskaAcad. boktryck.16+8 [48 s.]
1729Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1730Burman, EricStockholmKongl. Boktr.16+8 [48 s.]
1730Burman, EricStockholmBroocman, C. F.16+8 [48 s.]
1730Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1730Celsius, Anders Kämpe, J.16+8 [48 s.]
1730Quensel, ConradStockholmBjörkmans Enka16+8 [48 s.]
1730Quensel, ConradGöteborgHagemanns Enka16+8 [48 s.]
1730Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1730Quensel, ConradSkånskaAcad. boktryck.16+8 [48 s.]
1730Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1731Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1731Quensel, ConradStockholmBjörkmans Enka16+8 [48 s.]
1731Quensel, ConradGöteborgUnge, L.16+8 [48 s.]
1731Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1731Quensel, ConradSkånskaDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1731Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1732Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1732Hasselbom, NicolausÅboPaulssen, F. P.16+8 [48 s.]
1732Quensel, ConradStockholmBjörkmans Enka16+8 [48 s.]
1732Quensel, ConradGöteborgUnge, L.16+8 [48 s.]
1732Quensel, ConradJönköpingFalk, I.16+8 [48 s.]
1732Quensel, ConradSkånskaDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1732Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1733Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1733Quensel, ConradStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1733Quensel, ConradGöteborgUnge, L.16+8 [48 s.]
1733Quensel, ConradJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1733Quensel, ConradSkånskaDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1733Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1734Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1734Hjorter, OlofUpsalaAcad. tryckeriet16+8 [48 s.]
1734Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1734Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1734Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+4 [40 s.]
1734Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1735Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1735Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1735Hjorter, OlofUpsalaAcad. tryckeriet16+8 [48 s.]
1735Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1735Menlös, DanielGöteborgUnges Enka16+8 [48 s.]
1735Menlös, DanielWesteråsBuchholtz, J. E.16+8 [48 s.]
1735Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1735Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1735Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1736Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1736Hjorter, OlofUpsalaAcad. tryckeriet16+8 [48 s.]
1736Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1736Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1736Menlös, DanielWesteråsBuchholtz, J. E.16+8 [48 s.]
1736Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1736Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+4 [40 s.]
1736Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1737Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1737Hjorter, OlofUpsalaHöjer, J.16+8 [48 s.]
1737Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1737Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1737Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1737Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1737Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1738Hjorter, OlofUpsalaHöjer, J.16+8 [48 s.]
1738Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1738Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1738Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1738Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1738Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1739Hjorter, OlofUpsalaKongl. Acad. Tryck.16+8 [48 s.]
1739Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1739Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1739Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1739Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1739Menlös, DanielCarlscronaPaulssen, F. P.16+8 [48 s.]
1739Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1740Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1740Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1740Hjorter, OlofCarlscronaPaulssen, F. P.16+8 [48 s.]
1740Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1740Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1740Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1740Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1741Celsius, AndersStockholmHorrn, J. L.16+8 [48 s.]
1741Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1741Hjorter, OlofUpsalaHöjers Enka16+8 [48 s.]
1741Hjorter, OlofCarlscronaPaulssen, F. P.16+8 [48 s.]
1741Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1741Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1741Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1741Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1742Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1742Hjorter, OlofUpsalaMerckells Enka16+8 [48 s.]
1742Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1742Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1742Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1742Wahlström, AndersWesteråsDevall, P.16+8 [48 s.]
1742Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1743Celsius, AndersStockholmGrefing, L. L.16+8 [48 s.]
1743Hjorter, OlofUpsalaMerckells Enka16+8 [48 s.]
1743Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1743Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1743Menlös, DanielLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1743Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1744Celsius, AndersStockholmSalvius, L.16+8 [48 s.]
1744Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1744Hjorter, OlofStockholmMerckells Enka16+8 [48 s.]
1744Hjorter, OlofCarlscronaPaulssens Enka16+8 [48 s.]
1744Hjorter, OlofYstadPaulssens Enka16+8 [48 s.]
1744Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1744Menlös, DanielJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1744Hellant, AndersTorneGrefing, L. L.16+8 [48 s.]
1744Hielm, JonasLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1744Wahlström, AndersWesteråsDevall, P.16+8 [48 s.]
1744Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1745Celsius, AndersStockholmSalvius, L.16+8 [48 s.]
1745Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1745Hedström, SvenGöteborgLange, J. G.16+8 [48 s.]
1745Hielm, JonasJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1745Hielm, JonasJönköpingMerckell, J. C.16+8 [48 s.]
1745Hielm, JonasLundDecreaux, L.16+8 [48 s.]
1745Hjorter, OlofStockholmMerckells Enka16+8 [48 s.]
1745Menlös, DanielStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1745Wahlström, AndersWesteråsDevall, P.16+8 [48 s.]
1745Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1746Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1746Hedström, SvenGöteborgLange, J. G.16+8 [48 s.]
1746Hjorter, OlofStockholmMerckells Enka16+8 [48 s.]
1746Hjorter, OlofStockholmDevall, P.16+8 [48 s.]
1746Liedbeck, LarsStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1746Liedbeck, LarsJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1746Liedbeck, LarsLundBerling, C. G.16+4 [40 s.]
1746Liedbeck, LarsCarlscronaTörn, G.16+4 [40 s.]
1746Liedbeck, LarsWexiöMerckell, J. C.16+8 [48 s.]
1746Wahlström, AndersWesteråsDevall, P.16+8 [48 s.]
1746Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1747Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1747Hjorter, OlofStockholmMerckells Enka16+8 [48 s.]
1747Liedbeck, LarsStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1747Liedbeck, LarsJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1747Liedbeck, LarsJönköpingMerckell, J. C.16+8 [48 s.]
1747Liedbeck, LarsLundBerling, C. G.16+4 [40 s.]
1747Wahlström, AndersWesteråsDevall, P.16+8 [48 s.]
1747Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]
1748Hasselbom, NicolausÅboKämpe, J.16+8 [48 s.]
1748Hellant, AndersTorneGrefing, L. L. 
1748Hjorter, OlofStockholmDevall, P.16+8 [48 s.]
1748Liedbeck, LarsStockholmNyström, P. J.16+8 [48 s.]
1748Liedbeck, LarsJönköpingFalks Enka16+8 [48 s.]
1748Liedbeck, LarsLundBerling, C. G.16+4 [40 s.]
1748Vassenius, BirgerSkaraMöller, H. A.16+8 [48 s.]

Uppdaterad senast: 2012-03-01