Gamla almanackor sökes

För att kunna uttala mig om ett ev. intresse så behöver jag en översiktsbild. Detta gäller speciellt om almanackorna är ifrån 1800-talet eller yngre. Sprid ut dem på t.ex. ett bord eller lägg dem på golvet (på en yta av t.ex. kartong). Nedanstående bild utgör ett bra exempel. Byter också gärna med andra samlare. Kontakta mig genom att skicka ett mail till almanackor@gmail.com