Almanackor 1900-1999

almanackor-1900-talet

A. Häftad och skuren. B. Häftad och skuren med boktryckaromslag. C. Inbunden (varierande tryck, klot eller pappband). De till formatet något mindre exemplaren kallas för ”frakturalmanackor” och har 56 sidor (förekommer t.o.m 1945). På 1900-talet var det väldigt vanligt att bokhandlare och andra företag lät tillverka egna omslag eller pärmar till inlagorna (ibland innehållande upp till 60 sidor med lokal reklam) som man sedan gav bort till sina kunder.

Samtliga almanackor 1900-1972 är utgivna under Kungliga Vetenskapsakademiens monopol, almanackor 1973-1999 är utgivna av Almanacksförlaget.

Almanackor t.o.m. 1905 är tryckta på P. A. Norstedt & Söners boktryckeri i Stockholm, 1906-1998 på Almqvist & Wiksells boktryckeri i Stockholm eller Uppsala och almanackan från 1999 hos Emil Moestue trykkeri i Oslo.

ÅrHorisontKollationUS-hftS-inbV
1900Stockholm16+8 [48 s.]
1900Göteborg16+8 [48 s.]
1900Lund16+8 [48 s.]
1900Haparanda (lappska)16 [32 s.]
1900Haparanda (finska)16 [32 s.]
1901Stockholm16+4 [40 s.]
1901Göteborg16+4 [40 s.]
1901Lund16+4 [40 s.]
1901Luleå16+4 [40 s.]
1901Luleå (lappska)?
1901Luleå (finska)?
1902Stockholm16+4 [40 s.]
1902Göteborg16+4 [40 s.]
1902Lund16+4 [40 s.]
1902Luleå16+4 [40 s.]
1902Luleå (lappska)?
1902Luleå (finska)?
1903Stockholm16+4 [40 s.]
1903Göteborg16+4 [40 s.]
1903Lund16+4 [40 s.]
1903Luleå16+4 [40 s.]
1903Luleå (lappska)?
1903Luleå (finska)?
1904Stockholm16+4 [40 s.]
1904Göteborg16+4 [40 s.]
1904Lund16+4 [40 s.]
1904Luleå16+4 [40 s.]
1904Luleå (lappska)?
1904Luleå (finska)?
1905Stockholm16+4 [40 s.]
1905Göteborg16+4 [40 s.]
1905Lund16+4 [40 s.]
1905Luleå16+4 [40 s.]
1905Luleå (lappska)?
1905Luleå (finska)?
1906Stockholm16+4 [40 s.]
1906Göteborg16+4 [40 s.]
1906Lund16+4 [40 s.]
1906Luleå16+4 [40 s.]
1906Luleå (lappska)?
1906Luleå (finska)?
1907Stockholm16+4 [40 s.]
1907Göteborg16+4 [40 s.]
1907Lund16+4 [40 s.]
1907Luleå16+4 [40 s.]
1907Luleå (lappska)?
1907Luleå (finska)9 [18 s.]-
1908Stockholm16+4 [40 s.]
1908Göteborg16+4 [40 s.]
1908Lund16+4 [40 s.]
1908Luleå16+4 [40 s.]
1908Luleå (lappska)?
1908Luleå (finska)?
1909Stockholm16+4 [40 s.]
1909Göteborg16+4 [40 s.]
1909Lund16+4 [40 s.]
1909Luleå16+4 [40 s.]
1909Luleå (lappska)?
1909Luleå (finska)?
1910Stockholm16+4 [40 s.]
1910Göteborg16+4 [40 s.]
1910Lund16+4 [40 s.]
1910Luleå16+4 [40 s.]
1910Luleå (lappska)?
1910Luleå (finska)?
1911Stockholm16+4 [40 s.]
1911Göteborg16+4 [40 s.]
1911Lund16+4 [40 s.]
1911Luleå16+4 [40 s.]
1911Luleå (lappska)?
1911Luleå (finska)?
1912Stockholm16+4 [40 s.]
1912Göteborg16+4 [40 s.]
1912Lund16+4 [40 s.]
1912Luleå16+4 [40 s.]
1912Luleå (lappska)?
1912Luleå (finska)?
1913Stockholm16+4 [40 s.]
1913Göteborg16+4 [40 s.]
1913Lund16+4 [40 s.]
1913Luleå16+4 [40 s.]
1913Luleå (lappska)?
1913Luleå (finska)?
1914Stockholm16+4 [40 s.]
1914Göteborg16+4 [40 s.]
1914Lund16+4 [40 s.]
1914Luleå16+4 [40 s.]
1914Luleå (lappska)?
1914Luleå (finska)?
1915Stockholm16+4 [40 s.]
1915Göteborg16+4 [40 s.]
1915Lund16+4 [40 s.]
1915Luleå16+4 [40 s.]
1915Luleå (lappska)?
1915Luleå (finska)?
1916Stockholm16+4 [40 s.]
1916Göteborg16+4 [40 s.]
1916Lund16+4 [40 s.]
1916Luleå16+4 [40 s.]
1916Luleå (lappska)?
1916Luleå (finska)?
1917Stockholm16+4 [40 s.]
1917Göteborg16+4 [40 s.]
1917Lund16+4 [40 s.]
1917Luleå16+4 [40 s.]
1917Luleå (lappska)?
1917Luleå (finska)?
1918Stockholm16+4 [40 s.]
1918Göteborg16+4 [40 s.]
1918Lund16+4 [40 s.]
1918Luleå16+4 [40 s.]
1918Luleå (lappska)?
1918Luleå (finska)?
1919Stockholm16+4 [40 s.]
1919Göteborg16+4 [40 s.]
1919Lund16+4 [40 s.]
1919Luleå16+4 [40 s.]
1920Stockholm16+4 [40 s.]
1920Göteborg16+4 [40 s.]
1920Lund16+4 [40 s.]
1920Luleå16+4 [40 s.]
1921Stockholm16+4 [40 s.]
1921Göteborg16+4 [40 s.]
1921Lund16+4 [40 s.]
1921Luleå16+4 [40 s.]
1922Stockholm16+4 [40 s.]
1922Göteborg16+4 [40 s.]
1922Lund16+4 [40 s.]
1922Luleå16+4 [40 s.]
1923Stockholm16+4 [40 s.]
1923Göteborg16+4 [40 s.]
1923Lund16+4 [40 s.]
1923Luleå16+4 [40 s.]
1924Stockholm16+4 [40 s.]
1924Göteborg16+4 [40 s.]
1924Lund16+4 [40 s.]
1924Luleå16+4 [40 s.]
1925Stockholm16+4 [40 s.]
1925Göteborg16+4 [40 s.]
1925Lund16+4 [40 s.]
1925Luleå16+4 [40 s.]
1926Stockholm16+4 [40 s.]
1926Göteborg16+4 [40 s.]
1926Lund16+4 [40 s.]
1926Luleå16+4 [40 s.]
1927Stockholm16+4 [40 s.]
1927Göteborg16+4 [40 s.]
1927Lund16+4 [40 s.]
1927Luleå16+4 [40 s.]
1928Stockholm16+4 [40 s.]
1928Göteborg16+4 [40 s.]
1928Lund16+4 [40 s.]
1928Luleå16+4 [40 s.]
1929Stockholm16+4 [40 s.]
1929Göteborg16+4 [40 s.]
1929Lund16+4 [40 s.]
1929Luleå16+4 [40 s.]
1930Stockholm16+4 [40 s.]
1930Göteborg16+4 [40 s.]
1930Lund16+4 [40 s.]
1930Luleå16+4 [40 s.]
1931Stockholm16+4 [40 s.]
1931Göteborg16+4 [40 s.]
1931Lund16+4 [40 s.]
1931Luleå16+4 [40 s.]
1932Stockholm16+4 [40 s.]
1932Göteborg16+4 [40 s.]
1932Lund16+4 [40 s.]
1932Luleå16+4 [40 s.]
1933Stockholm16+4 [40 s.]
1933Göteborg16+4 [40 s.]
1933Lund16+4 [40 s.]
1933Luleå16+4 [40 s.]
1934Stockholm16+4 [40 s.]
1934Göteborg16+4 [40 s.]
1934Lund16+4 [40 s.]
1934Luleå16+4 [40 s.]
1935Stockholm16+4 [40 s.]
1935Göteborg16+4 [40 s.]
1935Lund16+4 [40 s.]
1935Luleå16+4 [40 s.]
1936Stockholm16+4 [40 s.]
1936Göteborg16+4 [40 s.]
1936Lund16+4 [40 s.]
1936Luleå16+4 [40 s.]
1937Stockholm16+4 [40 s.]
1937Göteborg16+4 [40 s.]
1937Lund16+4 [40 s.]
1937Luleå16+4 [40 s.]
1938Stockholm16+4 [40 s.]
1938Göteborg16+4 [40 s.]
1938Lund16+4 [40 s.]
1938Luleå16+4 [40 s.]
1939Stockholm16+4 [40 s.]
1939Göteborg16+4 [40 s.]
1939Lund16+4 [40 s.]
1939Luleå16+4 [40 s.]
1940Stockholm16+4 [40 s.]..
1940Göteborg16+4 [40 s.].
1940Lund16+4 [40 s.].
1940Luleå16+4 [40 s.].
1941Stockholm16+4 [40 s.]..
1941Göteborg16+4 [40 s.].
1941Lund16+4 [40 s.].
1941Luleå16+4 [40 s.].
1942Stockholm16+4 [40 s.]..
1942Göteborg16+4 [40 s.].
1942Lund16+4 [40 s.].
1942Luleå16+4 [40 s.].
1943Stockholm16+4 [40 s.]..
1943Göteborg16+4 [40 s.].-
1943Lund16+4 [40 s.].-
1943Luleå16+4 [40 s.].-
1944Stockholm16+4 [40 s.]..
1944Göteborg16+4 [40 s.].-
1944Lund16+4 [40 s.].-
1944Luleå16+4 [40 s.].-
1945Stockholm16+4 [40 s.]..
1945Göteborg16+4 [40 s.].-
1945Lund16+4 [40 s.].-
1945Luleå16+4 [40 s.].-
1946Stockholm16+4 [40 s.]..
1946Göteborg16+4 [40 s.].-
1946Lund16+4 [40 s.].-
1946Luleå16+4 [40 s.].-
1947Stockholm16+4 [40 s.]..
1947Göteborg16+4 [40 s.].-
1947Lund16+4 [40 s.].-
1947Luleå16+4 [40 s.].-
1948Stockholm16+4 [40 s.]..
1948Göteborg16+4 [40 s.].-
1948Lund16+4 [40 s.].-
1948Luleå16+4 [40 s.].-
1949Stockholm16+4 [40 s.]..
1949Göteborg16+4 [40 s.].-
1949Lund16+4 [40 s.].-
1949Luleå16+4 [40 s.].-
1950Stockholm16+4 [40 s.]..
1950Göteborg16+4 [40 s.].-
1950Lund16+4 [40 s.].-
1950Luleå16+4 [40 s.].-
1951Stockholm16+4 [40 s.]..
1951Göteborg16+4 [40 s.].-
1951Lund16+4 [40 s.].-
1951Luleå16+4 [40 s.].-
1952Stockholm16+4 [40 s.]..
1952Göteborg16+4 [40 s.].-
1952Lund16+4 [40 s.].-
1952Luleå16+4 [40 s.].-
1953Stockholm16+4 [40 s.]..
1953Göteborg16+4 [40 s.].-
1953Lund16+4 [40 s.].-
1953Luleå16+4 [40 s.].-
1954Stockholm16 [32 s.]..
1954Göteborg16 [32 s.].-
1954Lund16 [32 s.].-
1954Luleå16 [32 s.].-
1955Stockholm16 [32 s.]..
1955Göteborg16 [32 s.].-
1955Lund16 [32 s.].-
1955Luleå16 [32 s.].-
1956Stockholm16 [32 s.]..
1956Göteborg16 [32 s.].-
1956Lund16 [32 s.].-
1956Luleå16 [32 s.].-
1957Stockholm16 [32 s.]..
1957Göteborg16 [32 s.].-
1957Lund16 [32 s.].-
1957Luleå16 [32 s.].-
1958Stockholm16 [32 s.]..
1958Göteborg16 [32 s.].-
1958Lund16 [32 s.].-
1958Luleå16 [32 s.].-
1959Stockholm16 [32 s.]..
1959Göteborg16 [32 s.].-
1959Lund16 [32 s.].-
1959Luleå16 [32 s.].-
1960Stockholm16 [32 s.]..
1960Göteborg16 [32 s.].-
1960Lund16 [32 s.].-
1960Luleå16 [32 s.].-
1961Stockholm16 [32 s.]..
1961Göteborg16 [32 s.].-
1961Lund16 [32 s.].-
1961Luleå16 [32 s.].-
1962Stockholm16 [32 s.]..
1962Göteborg16 [32 s.].-
1962Lund16 [32 s.].-
1962Luleå16 [32 s.].-
1963Stockholm16 [32 s.]..
1963Göteborg16 [32 s.].
1963Lund16 [32 s.].
1963Luleå16 [32 s.].
1964Stockholm16 [32 s.]..
1964Göteborg16 [32 s.].-
1964Lund16 [32 s.].-
1964Luleå16 [32 s.].-
1965Stockholm16 [32 s.]..
1965Göteborg16 [32 s.].-
1965Lund16 [32 s.].-
1965Luleå16 [32 s.].-
1965Kiruna16 [32 s.].-
1966Stockholm16 [32 s.]..
1966Göteborg16 [32 s.].-
1966Lund16 [32 s.].-
1966Luleå16 [32 s.].-
1966Kiruna16 [32 s.].-
1967Stockholm16 [32 s.]..
1967Göteborg16 [32 s.].-
1967Lund16 [32 s.].-
1967Luleå16 [32 s.].-
1967Kiruna16 [32 s.].-
1968Stockholm16 [32 s.]..
1968Göteborg16 [32 s.].-
1968Lund16 [32 s.].-
1968Luleå16 [32 s.].-
1968Kiruna16 [32 s.].-
1969Stockholm16 [32 s.]..
1969Göteborg16 [32 s.].-
1969Lund16 [32 s.].-
1969Luleå16 [32 s.].-
1969Kiruna16 [32 s.].-
1970Stockholm16 [32 s.]..
1970Göteborg16 [32 s.].-
1970Lund16 [32 s.].-
1970Luleå16 [32 s.].-
1970Kiruna16 [32 s.].-
1971Stockholm16 [32 s.]..
1971Göteborg16 [32 s.].-
1971Lund16 [32 s.].-
1971Luleå16 [32 s.].-
1971Kiruna16 [32 s.].-
1972Stockholm16 [32 s.]...
1972Göteborg16 [32 s.].-
1972Lund16 [32 s.].-
1972Luleå16 [32 s.].-
1972Kiruna16 [32 s.].-
1973Stockholm32 [64 s.]...
1973Göteborg32 [64 s.].-.
1973Lund32 [64 s.].-.
1973Luleå32 [64 s.].-.
1974Stockholm32 [64 s.]...
1974Göteborg32 [64 s.].-.
1974Lund32 [64 s.].-.
1974Luleå32 [64 s.].-.
1975Stockholm32 [64 s.]...
1975Göteborg32 [64 s.].-.
1975Lund32 [64 s.].-.
1975Luleå32 [64 s.].-.
1976Stockholm32 [64 s.]..
1976Göteborg32 [64 s.].-
1976Lund32 [64 s.].-
1976Luleå32 [64 s.].-
1977Stockholm32 [64 s.]..
1977Göteborg32 [64 s.].-
1977Lund32 [64 s.].-
1977Luleå32 [64 s.].-
1978Stockholm32 [64 s.]..
1978Göteborg32 [64 s.].-
1978Lund32 [64 s.].-
1978Luleå32 [64 s.].-
1979Stockholm32 [64 s.]..
1979Göteborg32 [64 s.].-
1979Lund32 [64 s.].-
1979Luleå32 [64 s.].-
1980Stockholm32 [64 s.]..
1980Göteborg32 [64 s.].-
1980Lund32 [64 s.].-
1980Luleå32 [64 s.].-
1981Stockholm32 [64 s.]..
1981Göteborg32 [64 s.].-
1981Lund32 [64 s.].-
1981Luleå32 [64 s.].-
1982Stockholm32 [64 s.]..
1982Göteborg32 [64 s.].-
1982Lund32 [64 s.].-
1982Luleå32 [64 s.].-
1983Stockholm32 [64 s.]..
1983Göteborg32 [64 s.].-
1983Lund32 [64 s.].-
1983Luleå32 [64 s.].-
1984Stockholm32 [64 s.]..
1984Göteborg32 [64 s.].-
1984Lund32 [64 s.].-
1984Luleå32 [64 s.].-
1985Stockholm32 [64 s.]..
1985Göteborg32 [64 s.].-
1985Lund32 [64 s.].-
1985Luleå32 [64 s.].-
1986Stockholm32 [64 s.]..
1986Göteborg32 [64 s.].-
1986Lund32 [64 s.].-
1986Luleå32 [64 s.].-
1987Stockholm32 [64 s.]..
1987Göteborg32 [64 s.].-
1987Lund32 [64 s.].-
1987Luleå32 [64 s.].-
1988Stockholm32 [64 s.]..
1988Göteborg32 [64 s.].-
1988Lund32 [64 s.].-
1988Luleå32 [64 s.].-
1989Stockholm32 [64 s.]..
1989Göteborg32 [64 s.].-
1989Lund32 [64 s.].-
1989Luleå32 [64 s.].-
1990Stockholm32 [64 s.]..
1990Göteborg32 [64 s.].-
1990Lund32 [64 s.].-
1990Luleå32 [64 s.].-
1991Stockholm32 [64 s.]..
1991Göteborg32 [64 s.].-
1991Lund32 [64 s.].-
1991Luleå32 [64 s.].-
1992Stockholm32 [64 s.]..
1992Göteborg32 [64 s.].-
1992Lund32 [64 s.].-
1992Luleå32 [64 s.].-
1993Stockholm32 [64 s.]..
1993Göteborg32 [64 s.].-
1993Lund32 [64 s.].-
1993Luleå32 [64 s.].-
19946 horisonter32 [64 s.]..
19956 horisonter40 [80 s.]..
19966 horisonter40 [80 s.]..
19976 horisonter40 [80 s.]..
19986 horisonter40 [80 s.]..
19996 horisonter40 [80 s.]..
U - Rör muspekaren över ikonen för att se rubriker på almanackans uppsatser.
S-hft - Ett häftat exemplar. Från 1954 enbart med original boktryckaromslag.
S-inb - Ett inbundet exemplar med hårda pärmar.
V - Rör muspekaren över ikonen för att se förekomst av varianter, variationer eller feltryck.

. - Ett komplett exemplar finns. Rör muspekaren över ikonen för en kort skickbeskrivning.
. - Ett ej komplett exemplar finns. Rör muspekaren över ikonen för en kort skickbeskrivning.
. - Exemplar saknas.


Uppdaterad senast: 2023-11-12