Almanack 1906

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1906 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AF DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens förklaring3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1906*17
Förmörkelser18
Öfversikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Det frivilliga skytteväsendet22
Om hönsskötsel30
1906 års marknader34
Förteckning å marknader, som hållas i Norge 190637
Alla postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktige40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1906 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Det frivilliga skytteväsendet.

Av: Ej angivet, anonym författare.

 1. Det frivilliga skytteväsendets uppkomst och uppgift.
 2. Det frivilliga skytteväsendets organisation.
 3. Det frivilliga skytteväsendets öfningar och täflingar.
 4. Utmärkelsetecken för de frivilliga skyttarna.
 5. Anslag och understöd åt det frivilliga skytteväsendet.
 6. Det frivilliga skytteväsendets utveckling.
 7. Landstormen och det frivilliga skytteväsende


Om hönsskötsel.

Av: Ej angivet, anonym författare.

 1. Hönsskötselns betydelse för vårt land.
 2. Hönshuset.
 3. Hönsstammen.
 4. Utfodringen och skötseln.
 5. Valet af afvelsdjur.
 6. Rufningen.
 7. Kycklingarnas uppfödande.

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1906 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1906”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *