Almanack 1957

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1957 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 195718
Något om brännskador och deras behandling19
Statistiska uppgifter om Sverige23
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Taxa för express- och paketgods på järnvägar i Sverige30
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 195732
Almqvist & Wiksells Almanackor 1957 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 18.

Uppsats

Något om brännskador och deras behandling.

Av: docent Lars Troell.

Den ökade användningen i det moderna samhället av eldfarliga ämnen både inom industrin som råvaror eller drivmedel och i hemmen som rengöringsmedel eller för belysning gör att brännskadorna och deras behandling får en allt större betydelse inom sjukvården. En ytterligare mycket viktig orsak till detta är utvecklingen av radioaktiva stridsmedel som atom- och vätebomber med allt det hot om massförstörelse och storbränder, som dessa vapen innebär. Allt detta gör att i de flesta kulturländer intresset ökats för dessa skador, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att särskilda brännskadeavdelningar öppnats för forskning och vård av brännskadade. I Sverige finns f. n. tre sådana avdelningar – i Malmö, Uppsala och Stockholm – dit patienter från olika delar av landet kan remitteras för behandling.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1957 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med årtal, KVA:s symbol och inre ram tryckt i rött. Titel, prisuppgift och yttre ram av omväxlande sol- och månsymboler tryckt i svart. Tryckt på gulaktigt papper.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 35 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1954-1964.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1957”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *