Djur

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Weterinär-Inrättningens i Stockholm circulair-bref i Mars och Juli 1826.) Lungröta kallas en sjukdom bland hästarne, hwars annalkande yttrar sig derigenom att foderlusten förminskas, hästen är trög, äter wäl ännu godt hö, men lemnar alldeles hafre-fodret. Utbrottet ger sig tillkänna med hetta i munnen och kring …

Kort underrättelse om den så kallade Lungrötan hos häst-kreaturen Läs mer »