Currently browsing category

Fornlämningar

Om bevarande av lemningar från forntiden

Om bewarande af lemningar från forntiden. Wid flere tillfällen träffas i jorden eller i sjöar och wattendrag märkwärdiga fornsaker, såsom gammalt mynt …