Industri

Kort Underrättelse om Tillverkning av Pottaska

Korrt Underrättelse om Tillwerkning af Pottaska. Av: J. J. Berzelius Pottaska erhålles ur wexters aska. Den anwändes ganska mycket i näringar och konster; till beredning af glas, twål och såpa, i färgerier m. m. Åtgången deraf är i beständigt tilltagande, då deremot ämnet till dess erhållande, wed och bränsle, är i aftagande; derigenom har pottaskans …

Kort Underrättelse om Tillverkning av Pottaska Läs mer »

Om skogens vikt och vård

Om skogens wikt och wård Av: N. J. Andersson Redan i Almanachan för år 1859 har frågan om skogarnes inflytande på klimatet och jordens fruktbarhet blifwit i en särskild uppsats behandlad. Man har der sökt wisa, att all erfarenhet giwer wid handen, huruledes på de ställen och i de länder, der förr befintliga skogar utrotats, …

Om skogens vikt och vård Läs mer »

Almanack 1904 – Om Bränntorv

Om bränntorf. 1. Betydelsen för vårt land af bränntorfs användande. Till följd af de sista årtiondenas lättade samfärdsel till sjöss och lands hafva stenkol blifvit en allmän handelsvara i Sverige, äfven i det inre af landet. Förbrukningen har också i jämbredd med växande industri, maskinkraftens användande i jordbruket och stigande vedpris tilltagit i hög grad, …

Almanack 1904 – Om Bränntorv Läs mer »

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet!

Redan Sveriges rikes store byggmästare, Gustaf Vasa, verklighetssinnets främste målsman på kungatronen, klagade öfver sitt svenska folks brist på ekonomiskt förstånd i allmänhet och alldeles särskildt öfver dess barnsliga förkärlek för utländska varor. Svenskarna utförde, sade han en gång, goda och »oförgängliga» varor och införde »lösa och skröpliga», främmande »prackeri», hvarom de trängdes »liksom svultna …

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet! Läs mer »