Currently browsing category

Mat & Dryck, Födoämnen

Om förvaring av födoämnen

Om förwaring af födoämnen. De ur djur= och wextriket hemtade alster, hwilka tjena såsom födoämnen åt menniskan, innesluta till ett helt ett …

Om Smörberedning

Om Smörberedning. Smöret är ett ämne, på hwars godhet mångfaldiga omständigheter inwerka, och som just derföre ganska lätt kan i beredningen misslyckas …

Odling av Rapsat

Odling af Rapsat. Rapsat, en artförändring af Brassica Napus L. och således samslägting med Gottlands-Rofwan, är en twåårig wäxt, eller som sås …

Om Trichin-Sjukdomen

Om Trichin-Sjukdomen Av: P. H. Malmsten Det är mikroskopet, som wi hafwa att tacka för upptäckten af det parasitdjur, hwilket förorsakar ofwannämnde …