Odling

Om trädgårdsskötsel

Om trädgårdsskötsel. Trädgårdsskötseln har en mycket stor betydelse dels såsom binäring till jordbruket, dels såsom själfständig näring. Dess främsta uppgift är emellertid att genom s. k. husbehofsträdgårdar, icke blott vid större herresäten utan äfven vid mindre landtgårdar, torp och lägenheter tillgodose det egna behofvet af köksväxter och frukt. Med stora steg har trädgårdsskötseln i sådant […]

Om trädgårdsskötsel Läs mer »

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne af Herr Carl Fredric Aspelin. För några år sedan, lät jag lägga några lass små sten på en sank äng af 90 eller 100 alnars widd, och märkte följande åren, at wackert gräs wiste sig imellan stenarna, som war tredubbelt högre än på den öfriga ängen, hwarest

Sätt att förbättra sanka Ängar, försökt i Skåne av Herr Carl Fredric Aspelin Läs mer »