Beskrivning om Saltpeters Tillverkning både vid Större och Mindre Verk

Beskriwning om Saltpeters Tilwerkning både wid Större och Mindre Werk. Av: Christ. A. Köhler Beskriwning om Tilwerknings-sättet af Oluttrad Salpeter wid Större Werk, hwartill fordras: I:o God Salpeterjord, som tillkommit dels uti anlagde salpeterlador, dels under stall, ladugårdshus, hö- och sädeslador och andra uthus, som warit täckte och kringdikade, dels ock kan den wintern förut …

Beskrivning om Saltpeters Tillverkning både vid Större och Mindre Verk Läs mer »