Efterlysningar

#1 Almanach för riksdagen året efter werldens första beskattning, 1853. Till de allvarsamma statsmännens horizont, belägen wid småpersedlarnes polhöjd. Emot hans kongl. maj:ts nådigste stadgande, om uteslutande privilegium för dess Wetenskaps-akademi utgifwen af ett mindre lärdt samfund. Total solförmörkelse under hela riksdagen.

Jag hade högsta budet på denna almanackan på auktionssajten Tradera i april 2021. Enligt säljaren är almanackan absolut skickad men den dök aldrig upp hos mig. Maila gärna till almanackor@gmail.com om du skulle se den någonstans.