Om Koleran

Om Koleran. Av: C. G. Santesson Tre gånger har den elakartade, s.k. asiatiska koleran hemsökt Swerige, och erfarenheten såwäl här som i andra länder gör det troligt, att denna sjukdom än widare förnyar sina besök. Det är derföre man ansett vigtigt att meddela allmänheten några upplysningar och råd om kolerans kännetecken och behandling samt skyddsmedlen …

Om Koleran Läs mer »