J. G. Gahn

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger (del 1)

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger. Av: J. G. Gahn De egenskaper man fordrar af en god färg, äro: att den skall wara behaglig för ögat, oföränderlig, häftande, täckande, billig och bewara trädet för röta. I anseende till färgens häftande, eller fastnande wid trädytan, komma följande omständigheter i beräkning: klister-ämnet, jernhalt, kalkinblandning, färgens finhet, anstrykningens …

Om Trähus-byggnaders anstrykning med Ljusa Färger (del 1) Läs mer »

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger (del 2)

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger. Av: J. G. Gahn Will man således öka färgens liflighet genom en tillsats af kalk, så är wiktrilen icke allenast då onyttig, utan också skadlig. Färgens finlek är icke heller mindre wigtig; ty ju finare den är, ju bättre fäster den sig i trädytans porer; utom det att färg-partiklarne …

Om Trähus-byggnaders Anstrykning med Ljusa Färger (del 2) Läs mer »