Currently browsing tag

P. H. Malmsten

Om Trichin-Sjukdomen

Om Trichin-Sjukdomen Av: P. H. Malmsten Det är mikroskopet, som wi hafwa att tacka för upptäckten af det parasitdjur, hwilket förorsakar ofwannämnde …