Vanliga almanackan 2001

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2001 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Svenska Enter rehabilitering AB, tel. 08-39 92 00.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 2000 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget Box 1375, 171 27 Solna
Tryckt på Svanmärkt papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2001 & 2002 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20014
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Månfaserna 200154
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200156
Jakten på planeterna57
För ett säkrare samhälle60
Sveriges konungahus 62
Stift och biskopar64
Län, residensstäder och landshövdingar64
Sveriges kommuner65
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2001, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Jakten på planeterna

av Aage Sandqvist

För fyra år sedan skrev jag på dessa sidor om ”oräkneliga andra världar”. Man hade då upptäckt tre planeter kring en pulsar (en kvarleva från en supernova) samt avfotograferat en brun dvärg (ett objekt som är mycket större än vårt solsystems största planet, Jupiter, men inte tillräckligt stort för att bli en stjärna). Sedan dess har en explosion av planetupptäckter ägt rum och man har fram till i dag (mars 2000) hittat 32 planeter kring 30 andra stjärnor som liknar vår sol.


För ett säkrare samhälle

av Mats Oscarsson

Varje år omkommer 2 500 personer i vårt land i olyckor, 120 000 måste vårdas på sjukhus och omkring 900 000 personer tvingas besöka läkare på grund av skador efter olycksfall. Kostnaderna för dessa olyckor uppskattas till cirka 50 miljarder kronor om året. Utanför den värderingen ligger allt mänskligt lidande, omöjligt att uppskatta i pengar.

Med dessa siffror i fokus är det inte svårt att vinna gehör för det arbete som Räddningsverket tillsammans med många andra har fått i uppgift; att skapa ett säkrare samhälle.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2001

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 17 SEK (åhlens, prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2001”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *