Vanliga almanackan 2002

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2002 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Svenska Enter rehabilitering AB, tel. 08-39 92 00.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2001 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget Box 11011, 161 11 Bromma
Tryckt på Svanmärkt papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2002 & 2003 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20024
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Månfaserna 200254
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200256
Raka Linjen57
Kustbevakningen övervakar, räddar och hjälper till sjöss60
Sveriges konungahus 62
Stift och biskopar62
Län, residensstäder och landshövdingar63
Sveriges kommuner65
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2002, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Raka Linjen

av Aage Sandqvist

År 2001 har kommit och gått, och inte fann människan någon ”Monolit” på Månen – som förutspåtts i Stanley Kubricks och Arthur C. Clarkes klassiska berättelse ”År 2001 – ett rymdäventyr” – och inte åkte vi till Jupiter eller Saturnus i jakten på den mystiska utomjordiska intelligenta civilisation som hade skickat dessa monoliter till vårt solsystem. Nej, vi åkte inte ens till Mars. Det var en lika stor antiklimax som när George Orwells ”1984” visade sig vara bara fantasi (i det senare fallet…. som tur är!). Så vi missade chansen, när de två stora planeterna stod nära varandra på himlen, att kunna utnyttja Jupiter för att få en gravitationell skjuts mot Saturnus och därmed spara stora mängder energi och tid på resan dit. Men vi kanske får en ny möjlighet. När? Och hur ofta händer det egentligen att planeterna kommer nära varandra på himlen och, så att säga, bildar en ”rak” linje (från jorden sett, en s k ”geocentrisk konjunktion”)?


Kustbevakningen övervakar, räddar och hjälper till sjöss

av Lotta Brandström

År 1638 bestod den svenska kustbevakningen av två personer, s.k. strandridare, som båda var stationerade i Kalmar. Verksamheten sorterade under den svenska tullen och strandridarna skulle förhindra smuggling. Till häst eller till fots patrullerade de två en sträcka på 25 mil längs den svenska östkusten. Uppgiften att förhindra smuggling och vrakplundring, till häst, till fots eller med segelbåt, dominerade kustbevakningsverksamheten ända fram till andra världskrigets början, dvs i mer än 300 år.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2002

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 24 SEK (prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2002”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *