Vanliga almanackan 2003

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2003 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Svenska Enter rehabilitering AB, tel. 08-39 92 00.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2002 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget Box 11011, 161 11 Bromma
Tryckt på miljödeklarerat papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Vid kalenderns tryckning är ännu inget slutgiltigt beslut taget om 6 juni som allmän helgdag och om vilken befintlig allmän helgdag som eventuellt försvinner.

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2003 & 2004 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20034
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Månfaserna 200354
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200356
Stockholms observatorium fyller ett kvarts millennium år 2003!57
Svenska Akademien60
Stift och biskopar62
Län, residensstäder och landshövdingar62
Sveriges kungahus63
Sveriges kommuner65
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2003, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Stockholms observatorium fyller ett kvarts millennium år 2003!

av Aage Sandqvist

Den 3 oktober 2001 var det dags igen: Kungen, akademiledamöter politiker. finansiärer och annat fint folk var samlade för att inviga Stockholms observatorium…för tredje gången. Nåja, egentligen var det inte en nybyggnad enbart för Stockholms observatorium, utan även för fysik- och biologiinstitutioner – det s.k. Stockholms Centrum för Fysik, Astronomi och Bioteknik (SCFAB-AlbaNova).

Den första invigningen av Stockholms observatorium ägde rum den 20 september 1753. Det var konung Adolf Fredrik som höll i saxen den gången. En ståtlig och arkitektoniskt vacker byggnad, ritad av Carl Hårleman (som tyvärr dog ett halvt år före invigningen), fanns nu på krönet av Brunkebergsåsen, som fortfarande dominerar parken Observatorielunden.

Svenska Akademien

av Bo Svensén

Svenska Akademien, som instiftades 1786 av Gustaf III, har enligt sina stadgar till uppgift att främja svenska språket och litteraturen.

Akademien har 18 ledamöter, som väljs på livstid av Akademien själv. Ledamöterna är huvudsakligen författare och vetenskapsmän. En av dem utses till ständig sekreterare med uppgift att vara Akademiens verkställande ledamot och dess talesman utåt.

Svenska Akademiens språkliga engagemang innefattar bl.a. utgivningen av Svenska Akademiens ordbok (en omfattande historisk ordbok), Svenska Akademiens ordlista (som är normerande för svensk rättstavning och ordböjning) och Svenska Akademiens grammatik (som ger en ingående beskrivning av den moderna svenskan). Dessutom utdelar Akademien ett flertal belöningar för insatser på det språkliga området.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2003.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: Prisuppgift saknas.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2003”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *