Vanliga almanackan 2004

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2004 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Iris Intermedia AB, tel. 08-556 970 60.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2003 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget
www.almanacksforlaget.se • Tel: 08-634 92 00
Tryckt på miljödeklarerat papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Vid kalenderns tryckning är ännu inget slutgiltigt beslut taget om 6 juni som allmän helgdag och om vilken befintlig allmän helgdag som eventuellt försvinner.

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2004 & 2005 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20044
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Månfaserna 200454
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200456
Va konstiga tider i almanackan!57
Svenska Scoutförbundet60
Svenska kyrkans stift och biskopar63
Län, residensstäder och landshövdingar63
Sveriges kungahus64
Sveriges kommuner66
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2004, Rörliga helgdagar80
Den svenska almanackan, annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Va konstiga tider i almanackan!

av Aage Sandqvist

Då jag var liten och bodde i Danmark, firade vi alltid sommarsolståndet på ett för mig mycket dramatiskt sätt. Vi förberedde en stor brasa. Sedan gjorde vi en häxa av halm, klädd i riktiga kläder med sjalett på ”huvudet” och satte henne på en kvast. På kvällen bar vi häxan i ett långt fackeltåg fram till brasan och sjöng ”Sankte Hans, Sankte Hans”. Med hjälp av en stege placerade vi häxan högst upp på brasan och tände på. Det var meningen att detta skulle skrämma de riktiga häxorna, så att de flög till Bloksbjerg i Tyskland. Det hade nog denna effekt, för vi såg aldrig häxorna i verkligheten! (Då visste jag inte att man i delar av Sverige använde samma teknik, att skicka häxorna söderut, men då vid Valborg. Det måste ha blivit gott om häxor i Tyskland.) Detta skedde varje år den 21 juni, några enstaka gånger den 22 juni.

De senaste sexton åren har sommarsolståndet infallit den 21 juni. Men hela systemet har sakta förskjutits tillbaka i tiden, och med start år 2020 börjar det ibland infalla den 20 juni. Detta blir sedan mer och mer vanligt tills ”ordningen” återställs omkring år 2100, då den 21 juni blir aktuell igen. Vad är det som händer?


Svenska Scoutförbundet

av Kerstin Nordström

År 1907 samlade Robert Baden-Powell 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Baden-Powell hade med sin militära bakgrund erfarenhet av att lära unga pojkar att spana. Scout betyder spanare eller spejare. När han efter tjänstgöring i Afrika återkom till England märkte han den håglöshet som fanns bland barn och ungdomar framförallt i städerna. Han fick då idén att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att lära unga människor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och ha roligt tillsammans ville han skapa en meningsfull fritid för dem.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2004.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 29 SEK (prisnotering i tryck på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2004”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *