Vanliga almanackan 2005

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2005 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Iris Intermedia AB, tel. 08-556 970 60

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2004 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget
www.almanacksforlaget.se • Tel: 08-634 92 00.
Tryckt på miljödeklarerat papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Vid kalenderns tryckning är ännu inget slutgiltigt beslut taget om 6 juni som allmän helgdag och om vilken befintlig allmän helgdag som eventuellt försvinner.

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2005 & 2006 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20054
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Månfaserna 200554
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200556
Jakten på solen57
Sveriges nationalparker60
Svenska kyrkans stift och biskopar63
Län, residensstäder och landshövdingar63
Sveriges kungahus64
Sveriges kommuner66
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2005, Rörliga helgdagar80
Den svenska almanackan, annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Jakten på solen

av Aage Sandqvist

När går solen upp? När går den ned? Dessa frågor är de flesta människor intresserade av. Detta är basen för almanackors existens, och det är inget märkligt med det. Solen ger oss ljus, värme (kanske ej i december) och är hela källan till vår existens och vårt välbefinnande. Den svenska jakten på solen är väl känd. Hur många av oss har inte velat sticka från Sverige under november för att jaga solen på sin årliga färd söder ut? Kanarieöarna t.ex. ligger bra till – där står solen mitt på dagen vid vintersolståndet 38° över horisonten, som i Stockholm i slutet av augusti. Jämför det med 11° för Lund, 7° för Stockholm, 1° för Luleå, för inte att prata om Kiruna där solen lyser 1° under horisonten.


Sveriges nationalparker

Sveriges nationalparker är exempel på landets finaste natur. Syftet med parkerna är att skydda utvalda högklassiga delar av det svenska landskapet mot exploatering, både för naturens egen skull och för oss människor.

Vi behöver nationalparkerna för studier och forskning och för att kunna bevara många sällsynta och hotade arter. Vi vill också garantera kommande generationer möjligheten att uppleva orörd svensk natur.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2005.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 29 SEK (prisnotering i tryck på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2005”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *