Vanliga almanackan 2006

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2006 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Denna almanacka finns också i punktskrift för synskadade. Den beställs från Iris Intermedia AB, tel. 08-39 92 00

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2005 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget
www.almanacksforlaget.se • Tel: 08-634 92 00
Tryckt på miljödeklarerat papper, Kymprint, 70g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2006 & 2007 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20064
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Månfaserna 200654
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 200656
Att föra ut astronomin 57
Sveriges Riksidrottsförbund – en pigg hundraåring60
Svenska kyrkans stift och biskopar63
Län, residensstäder och landshövdingar63
Sveriges kungahus64
Sveriges kommuner66
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 2006, Rörliga helgdagar80
Den svenska almanackan, annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Att föra ut astronomin

av Aage Sandqvist

Året var 1973, eller kanske 1974. Jag var lite svettig, men jag tyckte ändå presentationen gått hyfsat. Framför mig på ett litet bord stod modellen av Zeiss-planetariumsprojektorn. Från tre av de fyra väggarna i Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) stora plenisal tittade dussintals tidigare ledamöter ner på mig från imponerande oljetavlor, medan nuvarande ledamöter satt vid långborden runt mig. Då reste sig en av ledamöterna upp och frågade: ”Vet herr Sandqvist att sysslandet med detta slags aktiviteter kommer att verka mycket negativt på hans vetenskapliga karriär?” Ung som jag var stod jag på mig och insisterade att byggandet av ett stort planetarium vid Naturhistoriska Riksmuseet var av största vikt som ett redskap att förmedla forskningsresultat till allmänheten och att det också var nödvändigt för forskare att ta sig tid att dela med sig av sina resultat, om forskarvärlden i framtiden skulle vara föremål för landets moraliska och ekonomiska stöd.


Sveriges Riksidrottsförbund – en pigg hundraåring

av Fredrik Rodhe

Vi ser dem överallt – barn som spelar fotboll, vuxna i joggingspåret, ungdomar på väg till ridstallet… Det har blivit en så vanlig syn att vi inte längre tänker på den, på att alla dessa idrottande människor alla är en del av Sveriges största folkrörelse: idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen har idag över tre miljoner medlemmar, varav drygt två miljoner är aktiva utövare. Över 80 procent av alla svenska barn och ungdomar är någon gång med i en (eller flera) av våra drygt 20 000 idrottsföreningar. Och det gäller alla typer av ungdomar, pojkar såväl som flickor och ungdomar med invandrarbakgrund såväl som etniska svenskar.


Ovan anges rubriker, författare samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatserna publicerades i Vanliga Almanackan 2006.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 29 SEK (prisnotering i blyerts på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2006”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *