Almanach 1801 Til GÖTHEBORGS Horizont

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1801. Til GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd, och 24 1/5 tids minuters meridian-skilnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande, utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Exempl. kostar häft. och skurit 1s 4r. Kopp, sl. eller R:g:m.

Innehållsförteckning

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
GÖTHEBORGS Post=Taxa28
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne30
1801 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland31
Underrättelse för Allmogen at bygga hus af Lerbruk38
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48

Uppsats

Underrättelse för Allmogen at bygga hus af Lerbruk.
Af AXEL ADLERSPARRE, Ryttmästare.

Se Stockholms horisont för uppsats.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 10 x 8,5 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko i slantar eller i Riksgälds=Sedlar. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1798-1804.

Varianter:

Övrigt: Samma uppsats (sid 38-48) i Stockholms, Göteborgs och Lunds horisonter. Titelsida med illustration av solförmörkelsen den 13 April och månförmörkelsen den 30 Mars.

1 reaktion på ”Almanach 1801 Til GÖTHEBORGS Horizont”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *