Almanach 1803 Til LUNDS Horizont

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse 1803. Til LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids min. Meridian-skilnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande, utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Ex. säljes häft. och skurit 1s. 4 r:st. Kopp. sl. eller R:g:m.

Innehållsförteckning

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande för År 180328
Posternas afgång ifrån LUND Jemte den förnyade Bref=Taxan29
1803 Års Fri=Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland32
Kort Berättelse, huru Ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfwen sistledne Winter, ansat och stillat Kreaturen wid Mjölsta gård, i Stockholms län och Gottröra socken38
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48

Uppsats

Kort Berättelse, huru Ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfwen sistledne Winter, ansat och stillat Kreaturen wid Mjölsta gård, i Stockholms län och Gottröra socken.

Av: I. av Darelli.

Se Stockholms horisont för uppsats.

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 10 x 8,5 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko i slantar eller i Riksgälds=Sedlar. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1798-1804.

Varianter:

Övrigt: Samma uppsats (sid 38-47) i Stockholms, Göteborgs och Lunds horisont. Titelsida med illustration av solförmörkelsen den 17 Augusti.

1 reaktion på ”Almanach 1803 Til LUNDS Horizont”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *