Almanach 1856

Titel

Almanach För Skott=Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1856. Till

a ) STOCKHOLMS Horisont, belägen wid 59 grad. 20 1/2 min. Polhöjd,

b ) GÖTHEBORGS Horisont, Eller 57 grad. 42 min. Polhöjd och 241/5 tids minuters Meridian=skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

c ) LUNDS Horisont, Eller 55 grad. 42 min. Polhöjd, och 1923/60 tids minuters meridian-skillnad Wester om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste stadgande, med uteslutande privilegium, utgifwen af Dess Wetenskaps=Akademi.

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Ex. säljes, häftadt och skuret, för 4 Skillingar B:ko (4 Skill. B:ko i Lunds horisont)

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
1856 Års Marknader28
Förteckning på marknader, som hållas i Norge år 185634
Underrättelser om det nya Mått= Wigt= och Mynt=Systemet35
Hänvisning till de nya nådiga författningarne i ämnet47
Kungörelse ang. priset på almanackor47
Tabell över bewäringsskyldige48

Uppsats

Underrättelser om det nya Mått= Wigt= och Mynt=Systemet.

Klicka här för en komplett inscannad almanacka från år 1856 (PDF, 24MB).

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 11 x 9 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 4 Skilliingar B:ko. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1820-1858.

Varianter:

Övrigt: Prisuppgiften i förkortad form i upplagan för Lunds horisont ”4 Skill. B:ko”. Uppgifterna om ”Planeternas gång och lysande” samt förteckningen över försäljningsställen som normalt återfinns i slutet har utgått till förmån för det stora antalet sidor med omvandlingstabeller som finns. Ingen information om posttaxan finns heller i 1856 eller 1857 års almanacka.

1 reaktion på ”Almanach 1856”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *