Almanack 1901

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1901 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AF DESS VETENSKAPS-AKADEMI

STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNER

EX. SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens förklaring3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1901*17
Förmörkelser18
Öfversikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Upplysningar och råd till förekommande af tuberkulos och lungsot22
1901 års marknader34
Förteckning å marknader som hållas i Norge 190137
Alla postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktige.40
Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeternas gång och lysande finns ej.

Uppsats

Upplysningar och råd till förekommande af tuberkulos och lungsot.

Av: Ej angivet, anonym författare.

 •  Lungsotens betydelse.
 •  Om tuberkelbacillen.
 •  Om lungsoten.
 •  Åtgärder mot lungsoten.
  • I. Smittofaran genom upphostningar och slem.
  • II. Faran från damm och smuts.
  • III. Faran från kött och mjölk.
  • IV. Motståndskraftens höjande.
  • V. Råd till personer, som vårda lungsiktiga.
  • VI. Offentliga åtgärder mot lungsot.

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1901 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Tunt boktr. omslag, likt smörpapper. Ingen horisontangivelse.
Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad.
Antal sidor: 40.

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Första året som almanackor ges ut till Luleå horisont. Upplagan gavs ut både på svenska, finska och lapska språket. Det som annars är mest speciellt för året 1901 är att almanackan nu för första gången sedan 1500-talet får ett ändrat format. I och med att man hade börjat anpassa tryckarkens storlek till de mycket populära vykorten så ansågs det lämpligt att även almanackan anpassades till detta format. Man övergick samtidigt till det modernare typsnittet antikva och fick då plats för mer text på almanackans sidor. Detta medförde i sin tur att man kunde få ner antalet sidor till 40, mot de tidigare 48. Till samtliga horisonter gavs dock fortfarande ut en parallell serie i det gamla formatet med typsnittet fraktur. Denna utgåva, som förekom t.o.m. 1945, fick då hela 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1901”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *