Almanack 1903

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1903 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AF DESS VETENSKAPS-AKADEMI

STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNER

EX. SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens förklaring3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1903*17
Förmörkelser18
Öfversikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Om jaktvård22
Tabell, hvarefter de vanligaste dagroffåglarna kunna skiljas från hvarandra33
1903 års marknader34
Förteckning å marknader som hållas i Norge 190337
Alla postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktige40
Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Om jaktvård.

Av: Ej angivet, anonym författare.

 • Om jaktvård.
 • Jaktvårdsområden.
 • Skogshushållningen i förhållande till villebrådet.
 • Landthushållningen i förhållande till villebrådet.
 • Villebrådets fredande samt skyddande mot dess fiender.
 • Tillgodogörande af det vilda.
 • Det värdefullaste matnyttiga villebrådet.
  • Älgen.
  • Hjortar.
  • Rådjuret.
  • Haren.
  • Tjädern.
  • Orren.
  • Järpen.
  • Ripan.
  • Rapphönan.
  • Änderna.
  • Vadarna.
  • Dykänder.

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1903 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Tunt boktr. omslag, likt smörpapper. Ingen horisontangivelse.
Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad.
Antal sidor: 40.

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har då 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1903”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *