Almanack 1904

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1904 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIFVEN AF DESS VETENSKAPS-AKADEMI

STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNER

EX. SÄLJES HÄFTADT OCH SKURET FÖR 14 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens förklaring3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning af solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1904*17
Förmörkelser18
Öfversikt över planetsystemet18
Statistiska uppgifter om Sverige 19
Om bränntorf22
1904 års marknader34
Förteckning å marknader, som hållas i Norge 190437
Alla postförsändelser37
Postsparbanken39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktige40
Andra hos P. A. Norstedt & Söners förlag utgivna arbeten (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Om bränntorf.

Av: Ej angivet, anonym författare.

1. Betydelsen för vårt land af bränntorfs användande.
2. Hvilka mossar äro användbara för beredning af bränntorf?
3. Huru bör mossen behandlas för att blifva lämplig för bränntorfberedning?
4. Maskintorfberedning i större skala.
5. Tillverkning af sticktorf och älttorf i mindre skala.
6. Torfvens torkning och bärgning.
7. Torfvens användande för hushållsändamål och för ångpanneeldning.
8. De ekonomiska fördelarna af bränntorfs användande.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1904 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Tunt boktr. omslag, likt smörpapper. Ingen horisontangivelse.
Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad.
Antal sidor: 40.

Pris: 14 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1859-1918.

Varianter:

Övrigt: Till samtliga horisonter finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har då 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1904”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *