Almanack 1930

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1930 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1930*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Om kräftsjukdomarna och deras bekämpande22
Det fäderneärvda30
1930 års marknader34
Postunderrättelser37
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1930 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Om kräftsjukdomarna och deras bekämpande.

Av: Gösta Forssell.

Kräftan är en cellsjukdom. Genom inflytande av hittills okända krafter antaga kroppens egna celler på ett begränsat område parasitär karaktär och föröka sig otyglat under förstöring av omgivande vävnad. Kräftan kan angripa olika cellslag. Vanligen angriper kräftsjukdomen epitelceller inom huden eller slemhinnorna. Sådan epitelkräfta brukar benämnas ”cancer” eller ”carcinom”. Kräfta kan emellertid uppkomma även inom stödjevävnadernas celler. Dess medicinska benämning är då ”sarkom. Kräftan är en ”svulstsjukdom”. De parasitart växande cellerna uppbygga nämligen inom den normala vävnaden knölar, svulster eller förhårdnader, vilka ofta uppstå smygande utan smärtor eller större obehag.


Det fäderneärvda.

Av: Axel L. Romdahl.

Om vi färdats i svenska bygder, har det säkert någon gång hänt oss att vi kommit till en gård, där det fäderneärvda hållits i särskild heder. Husen voro gamla men välhållna, med vita fönsterbräden mot den mörknade rödfärgen. De skuggades av lindar och askar som susat över många släktled. Därinne lågo stockarna synliga i taket, golvets tiljor voro halvalnsbreda, trösklarna voro höga och dörrarna låga. I salen stodo stolarna på rad utefter väggarna, och mellan fönstren intog skåpet den plats det haft sedan farfars mor bestämde var det skulle stå. Golvuret mätte minuter och timmar åt det nutida släktet såsom det skiftat livets stunder från vaggan till graven åt så många föregående. I kistornas gömmor ligga vävnader som för hundra år sedan skurits ned ur vävstolen på vindskammaren. I skänken stå kannor och bägare som gått laget runt vid månget barnsöl och gravöl. Ur varje vrå och vinkel talar välstånd och god omvårdnad. Det gamla betyder icke att gården råkat i obestånd och förfall, men att krafterna ur det framfarna ännu äro vid full livskraft och förmåga att verka.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1930 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1930”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *