Almanack 1936

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1936 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI -A.-B.

EXEMPLAR SÄLJES HÄFTAT OCH SKURET FÖR 25 ÖRE

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Planeternas gång och lysande år 1936*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Stormvarningssignaler18
Statistiska uppgifter om Sverige19
Folkbiblioteken och deras uppgift22
1936 års marknader33
Postunderrättelser36
Telegraf- och telefonunderrättelser38
Taxa för express- och paketgods å Statens Järnvägar39
Kungörelse ang. priset på almanackor40
Värnpliktiga40
Almqvist & Wiksells Almanackor 1936 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och planeterna gång och lysande finns ej.

Uppsats

Folkbiblioteken och deras uppgift.

Av: Knut Tynell.

 • Folkbibliotekens uppgift.
 • Hur se våra dagars folkbibliotek ut?
  • Städernas bibliotek.
  • De mindre landsbygdsbiblioteken.
 • Vilken litteratur finnes i ett folkbibliotek?
  • Skönlitteratur.
  • Facklitteratur.
  • Uppslagsböcker.
  • Barnböcker.
  • Böcker på främmande språk.
 • Hur studerar man med hjälp av ett folkbibliotek?
  • Bibliotekariens rådgivande verksamhet.
  • Utnyttjandet av bibliotekens kataloger.
  • Bokförteckningar.
  • Biblioteksstudier i anslutning till studiecirkelarbete.
  • Biblioteksstudier i anslutning till åhörande av populärvetenskapliga föreläsningar.
  • Biblioteksstudier i anslutning till åhörande av radioföreläsningar.
 • Från vilka bibliotek har man rätt att låna böcker?
  • Kommunala folkbibliotek.
  • Studiecirkelbiblioteken.
  • Alla bibliotek i samma kommun samarbeta.
  • Centralbibliotek.
  • Folkbibliotek med mera speciell uppgift.
 • Statligt stöd åt folkbiblioteksverksamheten.
 • Var femte vuxen svensk låntagare i folkbiblioteken.

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finnas visas istället en kort inledning. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1936 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 25 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1919-1941.

Varianter:

Övrigt: Till Stockholms horisont finns även en utgåva i det gamla formatet med frakturstil och äldre månadsnamn. Denna almanacka har 56 sidor i den häftade upplagan.

1 reaktion på ”Almanack 1936”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *