Almanack 1953

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1953 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT BELÄGEN VID 59 GRAD. 21 MIN. POLHÖJD.

b ) GÖTEBORGS HORISONT BELÄGEN VID 57 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 24 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

c ) LUNDS HORISONT BELÄGEN VID 55 GRAD. 42 MIN. POLHÖJD. SAMT 19 TIDSMINUTERS OCH 29 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD VÄSTER OM STOCKHOLM

d ) LULEÅ HORISONT BELÄGEN VID 65 GRAD. 35 MIN. POLHÖJD SAMT 16 TIDSMINUTERS OCH 23 TIDSSEKUNDERS MERIDIANSKILLNAD ÖSTER OM STOCKHOLM

EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE STADGANDE MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA & STOCKHOLM 1952

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser18
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 195318
Statistiska uppgifter om Sverige19
Hemvärnet 24
Postunderrättelser36
Telegraf- och telefonunderrättelser38
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige39
Stormvarningssignaler40
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 195340
Almqvist & Wiksells Almanackor 1953 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-17. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Beräkning av solens upp- och nedgång har flyttat fram till sid 17 i komprimerat format och Dagens längd vid olika tider av året finns ej med.

Uppsats

Hemvärnet.

Av: generalmajoren, fil. doktor Gustaf Petri.

Hemvärnsorganisationen var från början en ren improvisation tillkommen i samband med andra världskrigets utbrott och många trodde att den skulle försvinna efter kriget. Utvecklingen blev emellertid en annan och på sommaren 1945, då krigshändelserna upphörde, ansågs det som en självklar sak att hemvärnet skulle bestå och i dag betraktas det som en oumbärlig del av vårt försvar.

Hemvärnet, som i realiteten endast är en variant av den urgamla »man ur huse»-organisationen, kom till som en direkt följd av den moderna teknikens snabba utveckling. Denna utvecklings främsta militära resultat, vår tids högeffektiva flyg- och pansarvapen, möjliggjorde operationer mot praktiskt taget vilket område som helst inom ett fientligt land. Detta innebar att varje enskild medborgare i det angripna landet måste räkna med att plötsligt bli ställd ansikte mot ansikte med en fiende.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1953 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med fullständig titel tryckt i rött och svart. Ram av granris tryckt i svart, med girlanger och kottar tryckt i rött. Granriset överst vilande på ett valv i jugendstil. Tryckt på papper av olika färg.

Format: Gamla vykortsformatet, ca 13,5 x 9,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 40

Pris: 40 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1952-1953.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1953”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *