Almanack 1954

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1954 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Planeternas gång och lysande år 1954*17
Översikt över planetsystemet18
Förmörkelser18
Den totala solförmörkelsen den 30 juni 195418
Några data angående de totala solförmörkelserna20
Statistiska uppgifter om Sverige23
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Taxa för express- och paketgods å järnvägar i Sverige30
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 195432
Almqvist & Wiksells Almanackor 1954 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och planeternas gång och lysande har flyttat fram till sid 18.

Uppsats

De olika horisontupplagorna har identiska uppsatser.

Några data angående de totala solförmörkelserna av professor Bertil Lindblad

Övrigt

Omslag: 
Format: A6
Bredd: 10,5 cm
Höjd: 14,8 cm
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 35 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1954-1964.

Varianter:

1 reaktion på ”Almanack 1954”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *