Almanack 1960

Titel

ALMANACK FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1960 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 196018
Polio – en sjukdom vars problem börjat klarna19
Statistiska uppgifter om Sverige23
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Järnvägsunderrättelser30
Persontrafik31
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 196032
Almqvist & Wiksells Almanackor 1960 (bakre omslagets båda sidor)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 18.

Uppsats

Polio – en sjukdom vars problem börjat klarna.

Av: professor Gunnar Olin.

Det finns tecken som tyder på att polio förekommit långt före den kristna tidräkningen. Men det är först under innevarande sekel, som sjukdomen uppträtt i epidemier av stor omfattning. En av de allra första epidemierna inträffade i Stockholm 1887 och gällde 44 fall, som Medin ägnade en uppmärksammad beskrivning. Mästerligt genomförd och än mera känd är Wickmans redogörelse för 1905 års epidemier i Sverige. Detta års epidemier är i själva verket de första i världen som nått ut över större landområden och som antalsmässigt varit betydande, mer än 1 000 sjukdomsfall.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1960 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med årtal, KVA:s symbol och inre ram tryckt i rött. Titel, prisuppgift och yttre ram av omväxlande sol- och månsymboler tryckt i svart. Tryckt på gulaktigt papper.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 35 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1954-1964.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1960”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *