Almanack 1961

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1961 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Namnsdagsregister (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 196118
Vägtrafik vid mörker19
Statistiska uppgifter om Sverige23
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Järnvägsunderrättelser30
Persontrafik31
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 196132
Ur Almqvist & Wiksells almanackssortiment 1961 (bakre omslaget)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 18.

Uppsats

Vägtrafik vid mörker.

Av: kanslichefen Hans Hansson, Statens Trafiksäkerhetsråd.

Av tillgängliga preliminära uppgifter ur den officiella statistiken rörande vägtrafikolyckor framgår, att av de 56 561 olyckor, som inträffade år 1959, 17 776 olyckor eller ca 31 % skedde under mörker. År 1957 inträffade 52 480 olyckor, av vilka 15 611 eller 30% under mörker, och år 1958 56 629 olyckor, av vilka 16 885 eller 30% under mörker. Andelen mörkerolyckor varierar kraftigt från olyckstyp till olyckstyp, varom mera nedan.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1961 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med årtal, KVA:s symbol och inre ram tryckt i rött. Titel, prisuppgift och yttre ram av omväxlande sol- och månsymboler tryckt i svart. Tryckt på gulaktigt papper.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 35 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1954-1964.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1961”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *