Almanack 1969

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1969 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

e) KIRUNA HORISONT vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1969 & 1970 (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 196918
Från eldstod till Nobelpris19
Statistiska uppgifter om Sverige23
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Järnväg30
Persontrafik31
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 196932
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Innehållet i upplagorna för Luleå och Kiruna horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 18. I Kiruna finns på sid 16-17 tabeller över Solens upp- och nedgång i Gällivare och Abisko. Samma som i Luleå för övrigt.

Uppsats

Från eldstod till Nobelpris.

Av: fil. dr Torsten Althin.

I den Bibel, som min farfar inköpte år 1865 för 1 riksdaler och 75 öre och som han använde när han var pastorsadjunkt i örlogs- och sjöfartsstaden Karlskrona , finns verserna 21 och 22 av Andra Mose Boks 13:e kapitel förprickade med blyerts: Och Herren gick före dem om dagen uti en molnstod, på det Han skulle föra dem den rätta vägen; och om natten uti en eldstod, på det Han skulle lysa dem; till att vandra både dag och natt. Den molnstoden skildes icke ifrån folket. Tekniskt intresserad ville jag som pojke veta vad som menades med de underliga orden molnstod och eldstod. Någon direkt förklaring fick jag inte. Men även om Bibelns ord må tydas symboliskt, finns det en teknisk verklighet bakom dem.

Det som avses är vad vi skulle kalla en varmluftsballong av det slag som långt före folkets vandring genom öknen användes i Kina och som även i Europa ännu under medeltiden tjänade som fälttecken, synligt både dag och natt över stridsfältet. Den varma luften från en eldstad under ballongen fyllde denna så att den lyftes uppåt. Ballongen hölls i styr med en lina till den förare, som vandrade eller red i spetsen för en folkmassa. På så sätt kunde folkhopar och härskaror vägledas på dagen, då den bolmande röken syntes, och om natten, då elden glimmade högt mot det mörka himlavalvet.

Under århundraden var den öppna elden, strategiskt placerad på högt belägna platser vid hav och sjöar, den enda fyrbelysningen. Särskilt under de två senaste seklen har mycket hänt, och därvid har flera svenska uppfinnare bidragit med konstruktioner, som fått användning såväl runt våra kuster som på alla världens hav, sjöar och inre vattenvägar. I år är det hundra år sedan den man föddes, som mer än alla andra skulle göra de viktigaste insatserna, så betydelsefulla att de belönades med Nobelpris. Översiktligt skall vi följa det historiska händelseförloppet.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1969 till Stockholms, Göteborgs, Lunds, Luleå och Kiruna Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med årtal, KVA:s symbol och inre ram tryckt i rött. Titel, prisuppgift och yttre ram av omväxlande sol- och månsymboler tryckt i svart. Tryckt på gulaktigt papper.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 45 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1965-1972.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1969”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *