Almanack 1971

Titel

ALMANACK FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1971 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

e) KIRUNA HORISONT vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

MED UTESLUTANDE PRIVILEGIUM UTGIVEN AV KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB

UPPSALA

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1971 & 1972 (främre omslagets insida)
Konungahuset2
Tideräkning, Tecknens betydelse3
Sveriges gemensamma borgerliga tid3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*16
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*17
Förmörkelser*17
Översikt över planetsystemet18
Planeternas gång och lysande år 197118
Fritidsfisket – en folkrörelse19
Statistiska uppgifter om Sverige21
Sociala förmåner vid sjukdom26
Hjälp åt skadade vid trafikolyckor27
Postunderrättelser28
Telegraf- och telefonunderrättelser30
Järnväg30
Persontrafik31
Passbestämmelser31
Värnpliktiga32
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 197132
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Innehållet i upplagorna för Luleå och Kiruna horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 16-18. I Luleå finns på sid 16 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand. Dagens längd vi olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 18. I Kiruna finns på sid 16-17 tabeller över Solens upp- och nedgång i Gällivare och Abisko. Samma som i Luleå för övrigt.

Uppsats

Fritidsfisket – en folkrörelse

Av intendent Bertil R. Widerberg

Det moderna fritidsfisket har vuxit fram under tiden efter andra världskriget. Redan tidigare fanns visserligen ett betydande sportfiske, men den ökande fritiden, bilismen och det stigande välståndet har skapat underlag för ett fiske av rekreationskaraktär, som gör fritidsfisket till en ledande friluftsaktivitet.

Exaktare statistik saknas ännu, men 1962 års fritidsutredning visade att av de stora tätorternas vuxna befolkning fiskade under 1963 41 % eller 1 010 000 människor. Detta antyder totalsiffror upp emot 2 miljoner fiskare och en senare statlig utredning uppskattar antalet mycket aktiva fiskare (=fiskar minst 20 dagar per år) till 600 000. I detta material ingår ändå inte ungdom och pensionärer – två grupper där fiskeintresset bevisligen är stort och växande.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i almanackan för 1971 till Stockholms, Göteborgs, Lunds, Luleå och Kiruna Horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med årtal, KVA:s symbol och inre ram tryckt i rött. Titel, prisuppgift och yttre ram av omväxlande sol- och månsymboler tryckt i svart. Tryckt på gulaktigt papper.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 32

Pris: 45 ÖRE. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1965-1972.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Almanack 1971”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *